Name: 李振中牧師
Title/Position: 助理牧師
講道

輕按每個講章以打開完整的講章,筆記,材料,信息,更新。

講題 講道系列 日期 講員
跟隨主要忠心 粵語講道 2023-10-29
變變變, 使命不變 粵語講道 2023-08-13
黑暗過後仍要跟隨上帝 粵語講道 2023-05-14
受苦節崇拜-記念髑髏地的恩典 粵語講道, 馬可福音 2023-04-07
謊言滿佈, 仍要緊緊跟隨神 馬可福音 2023-03-05
天國近了,展翅上騰 重新得力 展翅上騰 2023-01-08
離家的掙扎 人的掙扎與神的引導 2022-10-16
品格成長:提防權力的誘惑 品格成長 2022-08-21
合一前航 再攀高峰 愛火重燃・合一前航 2022-07-03
合一前航:俗世中的[逆]追求 愛火重燃・合一前航 2022-05-15
十架君王得勝凱歌 愛火重燃・合一前航 2022-04-10
當愛慕神的話 愛火重燃・合一前航 2022-02-13
聖誕期待的教會更新 粵語講道 2021-12-26
耶和華拉法:上帝如何在苦水中醫治我 粵語講道, 耶和華寶貴的名字 2021-11-01
欠缺裡迎向豐盛 在神恩典中生活 2021-09-19
在神恩典中的美好婚姻 在神恩典中生活 2021-07-18
在破碎世界中作光 粵語講道 2021-05-09
活出主心腸的禱告 改變世界的禱告 2020-12-27
保守不能震動的名份 希伯來書 2020-07-12
Reopen Now 領我回家! 希伯來書 2020-05-31